Algemene voorwaarden Gradic.be

Toepasselijkheid

Dit is de website van Gradic, een éénmanszaak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gelegen te Dendermondesteenweg 523 bus 2, 9070 Destelbergen, en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0658.700.076, en hierna “Gradic “ genoemd.

Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande gebruikersvoorwaarden.

Intellectuele rechten

Alle intellectuele rechten op de website, waaronder bijvoorbeeld de benamingen, merken, merktekens en logo’s op teksten en beelden, behoren toe aan Gradic of haar verbonden ondernemingen. Zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Gradic, is elke vorm van gebruik, overdracht of verspreiding van die gegevens volledig verboden.

Informatie

Gradic besteedt de grootste aandacht om op haar website nauwkeurige, correcte en actuele informatie mee te delen. Indien de website, ondanks deze inspanningen, alsnog onjuiste, onvolledige of achterhaalde informatie zou bevatten, dan verbindt Gradic zich ertoe om die onjuiste, onvolledige of achterhaalde informatie zo snel mogelijk recht te zetten. Gradic kan echter op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld wegens eventuele onjuistheden die de informatie op haar website zou bevatten.

Indien Gradic op haar website een link zou creëren naar websites van derden, kan Gradic evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of het bestaan van die websites.

Indien er zich technische problemen zouden voordoen met betrekking tot de website, zoals tijdelijke of permanente storingen en onderbrekingen, waardoor de beschikbaarheid van de informatie op de website (tijdelijk) onbeschikbaar zou zijn, dan kan Gradic hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

Veiligheid

Gradic neemt belangrijke voorzorgsmaatregelen om haar website en informaticasystemen te beschermen tegen het ongeoorloofd binnendringen ervan door derden. Gradic kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele verspreiding van virussen via haar website of het gebruik door derden van onrechtmatig verkregen gegevens uit haar informaticasystemen, behoudens zware of opzettelijke fout van Gradic .

Bescherming van persoonlijke gegevens

Indien Gradic van u persoonlijke gegevens zou ontvangen, dan verbindt Gradic zich ertoe de gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992.U heeft steeds het recht om uw persoonlijke gegevens gratis in te kijken en te laten verbeteren. Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk gericht worden aan Gradic, Dendermondesteenweg 523 bus 2, 9070 Destelbergen, of via e-mail aan info@gradic.be.

Cookies

Gradic maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan de website wordt de opgeslagen informatie naar onze servers teruggestuurd. Het gebruik van cookies vergemakkelijkt aldus het gebruik van de website voor de terugkerende bezoeker van de website.

Indien u echter geen gebruik wenst te maken van cookies, dan kan u deze functie in uw browser uitschakelen. De procedure om cookies uit te schakelen staat bij onderstaande browsers op de volgende plaats beschreven:

Internet Explorer 8, 9:
http://windows.microsoft.com/nl-be/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=nl

Safari
http://safari.helpmax.net/nl/privacy-en-beveiliging/cookies-verwijderen/

Opera
http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

Toepasselijk recht en geschillen

Het gebruik van de website is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik of de interpretatie van de website zullen bij niet-professionele klanten onderworpen worden aan de rechtbanken van hun verblijfplaats. Voor professionele klanten zijn de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd.